Adăugați o nouă pagină

1. Apăsați pe Pagini.

Adăugați o pagină nouă

2. Apăsați pe Adăugați pagini.

Adăugați o pagină nouă

3. Alegeți tipul de pagină dorit și apăsați Alegeți.

Adăugați o pagină nouă

4. Introduceți numele paginii și apăsați Creați.

Adăugați o pagină nouă

5. Publicați modificările realizate în site.

Cum să schimbați numele unei pagini

1. Apăsați pe Pagini.

Schimbați numele paginii

2. Din partea stângă a ferestrei care se deschide alegeți pagina pe care doriți să o renumiți. Apăsați pe numele paginii, în partea dreaptă a ferestrei, și scrieți numele nou.

Schimbați numele paginii

Sfat: Din meniul Pagini puteți modifica ordinea paginilor și crea subpagini.


Nu puteți găsi răspuns la întrebarea dvs.?